Q-Kódy

V čase, keď sa používala len morzeovka, používali sa Q- kódy a dohovorené skratky, ktoré sú prevažne z angličtiny. S týmito Q- kódmi sa i dnes stretávame v medzinárodnej prevádzke. I bez znalosti cudzieho jazyka je možné dohovoriť sa perfektnou „radistickou rečou“. Pri fonických spojeniach sa často hláskuje, lebo čitateľnosť slov nie je dokonalá v atmosférickom rušení, preto nie je na škodu mať aký-taký prehľad základných výrazov a byť pripravený i na takéto situácie.

Prinášam Vám niekoľko Q- kódov a skratiek.

QTH – Aká je vaše poloha? Moje stanovište, poloha
QTC– Koľko telegramov máte na vysielanie? Mám správu alebo telegram.
QTR– Koľko je presne hodín?
QSB– Sila vášho signálu kolíše.
QSL– Môžete mi potvrdiť príjem ? Potvrdzujem príjem.
QSO– Môžete priamo pracovať s xxx či VIA y-yy?
QSP– Môžete odovzdať stanicu?
QSV– Mám vysielať za sebou rad V?
QSY– Mám prejsť na iný kmitočet? Prelaďte sa na …
QRA– Aké meno má vaša stanica? Meno mojej stanice je…
QRB– V akej vzdialenosti je moja stanica? Vzdialenosť spojenia je…
QRG– Aký je môj presný kmitočet? Váš presný kmitočet je…
QRH– Môj kmitočet kolíše?
QRI– Aký tón má moje vysielanie?
QRK– Aká je čitateľnosť mojich značiek? QRL- Som zamestnaný…
QRL– Som zamestnaný, prosím nerušte.
QRO– Zvýšte výkon. – Mám zvýšiť výkon ?
QRT– Mám prestať vysielať? – Je presne…hodín.
QRT– Prestaňte vysielať; je presne… hodín.
QRU– Máte niečo pre mňa?
QRV– Ste pripravený? Som pripravený.
QRW– Mám upovedomiť xxx, že ho voláte na yyy Mhz?
QRX– Kedy ma znovu zavoláte?
QRY– Aké mám poradie?
QRZ– Kto ma volá ? Volá vás…
QSA– Aká je sila mojich značiek? Sila Vášho signálu je…
QSB– Kolíše sila mojich značiek?
QSD– Je moje kľúčovanie zrozumiteľné?
QSK– Môžete ma počúvať medzi svojimi znač.?
QRU – Nemám pre vás nič.
QRQ– Vysielajte rýchlejšie. Mám vysielať rýchlejšie?
QRS– Vysielajte pomalšie. Mám vysielať pomalšie?
QRP– Znížte výkon. Mám znížiť výkon ?.
QRM – Som rušený.
QRN– Som rušený atmosférickými poruchami.
QRL – Som zamestnaný, nerušte prosím.
QSB – Sila vášho signálu kolíše.
QZF– Nalaďte si svoj vysielač presne na môj kmitočet.