Najčastejšie hovorené výrazy na CB

Šťava– elektrický prúd, vf výkon, benzín
Mike (majk)– mikrofón (Odovzdávam ti slovo –Odovzdávam ti MAJK!)
Špica, špicový report– veľmi dobre
Naparádu, na parádu- vysielacie zariadenie a report sú veľmi dobré, vynikajúce
Radiátor, žehlička, tehla- zosilňovač výkonu
Info– informácie
Dosah– preklenutá vzdialenosť vysielajúcej rádiostanice
Na finále– záverečné slová spojenia, záverečné vysielanie na pásme
Jedenásť metrov– pásmo 27 MHz, CB pásmo
„Dvojmeter“– posteľ, na posteli (Som už na dvojmetri. Vysielam z dvojmetra. )
Roger (Rodžer sa hovorí)– rozumiem
Pozitív– rozumel som, čitateľný príjem
Čitateľnosť– zrozumiteľnosť prijímaných slov a viet
Negatív– nerozumiem, nečitateľné
Bedňa– televízia
Relátko– sprostredkovaná správa medzi dvoma stanicami navzájom sa málo počujúcich alebo vôbec sa nepočujúcich
Expedícia– výjazd na kopec za účelom nadväzovania spojení a testovania rádiostaníc i antén – dosah
Polovička (dobrá, zlá)– manžel, manželka
Starý(á)- šéf (ka) alebo manžel (ka)
Prikúriť– vysielať silným výkonom
Prevalcovať, zvalcovať(hovor, spojenie)– rušené spojenie na krátku vzdialenosť napríklad DX-om
Gumák, – človek držiaci kľúč mikrofónu počas komunikovania dvoch staníc. Gumák gumuje rozhovor iných účastníkov pásma
Gumovanie– stlačením kľúča rušenie spojenia iných účastníkov CB pásma
Moja lepšia polovička– dobré čo vo mne je
Box– poštová schránka
Stereo– naraz hovoriace dve stanice na jednom kanáli, čím sa zrušia a nie je možná zrozumiteľnosť ich relácie
Relácia- rozhovor, komunikácia dvoch a viacerých staníc
Q kódy– trojpísmenné znaky
QTH– poloha, trvalé bydlisko
QRZ– Kto volá?
OSO– vysielaný hovor
QSL (QSL lístok)– potvrdenie spojenia, príjmu- lístok zasielaný protistanici na potvrdenie spojenia
QSY– Prelaď sa!
QTR– Koľko je hodín?