Čo je to LPD / PMR?

Čo je to PMR?

Je to z anglického slova „Personal mobile Radio“ (Osobné mobilné rádio).
Tento príspevok je zameraný na propagáciu a osvetu prevádzky na pásme PMR, alebo inak povedané na 70-tich centimetroch.

Prevádzke na PMR pásme predchádzalo vysielanie na pásme zvanom LPD. Jedná sa o pásmo vo frekvenčnom spektre 433 MHz s určitými obmedzeniami.

Po ňom nám naše telekomunikácie sprístupnili aj ďalšie pásmo a to PMR.
Toto pásmo je trochu vyššie teda na 446 MHz, čo je pre nás z hľadiska prenosových podmienok lepšie.
Poskytuje nám 8 kanálov, ktorých frekvencie môžete nájsť ďalej na týchto stránkach.
Krok prepínania kanálov je trochu mimo štandard, a tak sa s klasickou RDST pre 70 centimetrové pásmo nedajú presne naladiť
(približné frekvencie pre profi stanice sú tiež súčasťou tabuľky s frekvenciami. Nie je to však problém, lebo dostupné zariadenia PMR sú tak jednoduché (nekvalitné), že aj táto frekvenčná nepresnosť im problém nerobí a „na seba idú“- teda sa počujeme.

Pásmo sa, ako vieme, prejavuje ako dobre šíritelné medzi budovami vďaka svojej schopnosti odrážať sa od konštrukcií. Nech nás to ale nemýli, predmety ako stromy a kopce preň znamenajú vysunuté zeme a tie práve signál pohltia.
Samozrejme voľné priestranstvo je ideálne prostredie pre toto pásmo, čo v našom prípade podmieňuje dobrá poloha prípadne vysielanie na kopci. Podmienky prevádzky určené pre toto pásmo sú obmedzený výkon 0.5 W,
používanie integrovanej antény a ďalšie všeobecne známe podmienky prevádzkovania rádiových zariadení na území SR stanovené Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a zhrnuté vo Všeobecnom povolení pre PMR pásmo.

Rádiostanice pre toto pásmo dostupné na našom trhu nám poskytujú množstvo funkcií ako napr.: scan, vox, hf sada, roger beep… Toto je iba základ, ak ale investujeme do kvalitnejšieho zariadenia dočkáme sa takých vymožeností ako sú prepínanie výkonu,
kanalový aj frekvenčný režim, S-meter, odnímateľná anténa atď. Za účelom zlepšenia spojenia je možné urobiť niekoľko krokov. Zvyšovanie výkonu je dosť obtiažne, preto je výhodnejšie zlepšiť anténu (anténa je „koniec-koncov“ najlepší zosilňovač).

Najlepší spôsob je integrovanú anténu odstrániť a nahradiť ju konektorom BNC. Potom môžeme používať externú anténu: na streche, okne, aute a tým vzdialenosť spojenia zväčšiť dvoj až trojnásobne (nie je povolené).
Špecifickou funkciou je používanie CTCSS selektívnej voľby. K dispozícii máme 38 CTCSS tónov. Názov sám hovorí, že selektívna voľba slúži na selekciu, teda oddelenie. Často sa stáva, že si pod tým čerství majitelia predstavujú, že sa jedná o kódovanie (často až digitálne).
Je to holý nezmysel a finta výrobcov. Dokonca príklad uverejnenej reklamy: kanálov 8, kódov 38 teda 8 krát 38 sa rovná 304 kódovaných kanálov. Nechám na Vás aby ste si o tom urobili vlastný úsudok.
Reálna funkcia selektívnej voľby CTCSS je v tom, že má schopnosť otvárať a zatvárať príjimač RDST, ak máme nastavenú zhodnú voľbu na obidvoch zariadeniach. Každej selektívnej voľbe zodpovedá nf signál vysielaný pod prahom počuteľnosti a zachytí (detekuje) ho len prijímač protistanice.
Znamená to, že ak ja mám na akomkoľvek kanáli nastavenú voľbu číslo napr. 38 a protistanica vysiela bez selektívnej voľby (nemá nastavenú žiadnu, alebo má inú), nevyšle kód (teda tú 38-čku) a prijímač mojej stanice neotvorí. Moja RDST sa tvári, ako keby nič neprijala a ja nič nepočujem.
To však neznamená, že daný kanál je voľný – pri pokuse o vysielanie sa signály staníc navzájom rušia bez ohľadu na nastavený kód CTCSS a komunikácia je vo väčšine prípadov nemožná.
Pre lepšiu orientáciu v prevádzke nám indikuje signalizácia BUSY, ktorá sa rozsvieti, prítomnosť signálu na kanáli – aj keď je kvôli nastavenej CTCSS voľbe nepočuteľný (túto funkciu majú len kvalitnejšie rádiostanice).
Osobitou kapitolou je zhodnosť (či skôr rozdielnosť) selektívnych volieb PMR zariadení a profi staníc.
Diskutabilným je taktiež proklamovaný dosah rádiostaníc. Väčšina výrobcov udáva na krabici dosah 3 km a viac s poznámkou, že je závislý na okolitých podmienkach.
Skutočnosť je však taká, že na okolitých podmienkach je závislý až príliš. Na pásme 70 cm (teda aj v pásme PMR) sa silne prejavuje tzv. mobil efekt – pri pohybe s rádiostanicou dochádza k častým únikom (výpadkom) signálu, čo vedie k nezrozumiteľnosti spojenia.
Spôsobov riešenia je viacero, ale s dostupnými zariadeniami je možný len jeden – počas komunikácie sa nehýbať.
Ďaľším súvisiacim problémom je výrazná závislosť intenzity signálu od miesta príjmu.
To znamená, že aj keď sa nehýbeme, môže byť príjem signálu strašne nekvalitný a o meter ďalej sa naopak môžeme dohovoriť bez problémov.
Preto sa v mestských podmienkach bežne dosahuje dĺžka spojenia do 1km, ale z miesta s dostatočným prevýšením voči okoliu sa dajú uskutočniť spojenia až na vzdialenosti niekoľko desiatok kilometrov.
Toto sa však už viac podobá na rádioamatérsku prax než na prevádzku, na ktorú sú tieto zariadenia primárne určené.
Bežný nákupca týchto zariadení totiž nemá záujem behať po kopcoch a robiť spojenia s neznámymi ľuďmi, ale dohovoriť sa bez problémov kdekoľvek so svojou protistanicou.
A na takéto účely môžno v pásme PMR realizovať spojenie väčšinou len v rámci už spomenutého kilometra. Takže väčšinou investícia do tohto spôsobu komunikácie skončí len ako príťažlivá hračka pre deti.

PMR pásmo: povolený výkon zariadenia je 500 mW
frekvencné pásmo  446.00625 MHz – 446.09375 Mhz
krok 12.5 kHz ( 8 kanálov )

PMR pásmo je rozdelené na analógové a digitálne pasmo ( druhy prevádzky )
Digitálna prevádzka má vyhradené pásmo 446.10625 MHz – 446.19375 Mhz
krok 6.25 kHz ( 16 kanálov )
DIGI Prevádzka  je kvalitnejšia odpadá rušenie a počutelnosť je stále rovnaká aj  pri slabom signáli Jedným negatívom je cena takýchto rádiostaníc.

Frekvenčná tabuľka MHz
Kanál č. 1 446.00625 MHz
Kanál č. 2 446.01875 MHz
Kanál č. 3 446.03125 MHz
Kanál č. 4 446.04375 MHz
Kanál č. 5 446.05625 MHz
Kanál č. 6 446.06875 MHz
Kanál č. 7 446.08125 MHz
Kanál č. 8 446.09375 MHz

CTCSS frekvencie (tzv. subtóny)
CTCSS frekvencie sú hlboké tóny, ktoré ľudské ucho zachytí len ťažko a väčšina rádiostaníc takto hlboký tón nedokáže reprodukovať.
Určite ho však stanica dokáže zachytiť. Tóny slúžia ako nejaké filtre. Ak si na ľubovoľnom z 8 kanálov nastavíte niektorý z 38 subtónov, vysielačka zapne reproduktor len vtedy, ak prostistanica bude mať nastavený rovnaký kanál a subtón.
Použitím subtónov sa čiastočne zbavíte rušenia inými hovormi na danom kanáli. Ak sa stane situácia, že napr. na kanáli 8 si dvaja užívatelia nastavia subtón 1 a iní dvaja subtón 2 (iný ľubovoľný) a začnú naraz komunikovať, dôjde k vzájomnéhu rušeniu.
Ak nemáte nastavený žiaden subtón (nula), budete počuť aj tých, ktorí sa rozprávajú so subtónom, nadviazať spojenie s nimi však nemôžete.

Subtón  Frekvencia (Hz)
Kanál č. 1 67,0 Hz Kanál č. 20 131,8 Hz
Kanál č. 2 71,9 Hz Kanál č. 21 136,5 Hz
Kanál č. 3 74,4 Hz Kanál č. 22 141,3 Hz
Kanál č. 4 77,0 Hz Kanál č. 23 146,2 Hz
Kanál č. 5 79,7 Hz Kanál č. 24 151,4 Hz
Kanál č. 6 82,5 Hz Kanál č. 25 156,7 Hz
Kanál č. 7 85,4 Hz Kanál č. 26 162,2 Hz
Kanál č. 8 88,5 Hz Kanál č. 27 167,9 Hz
Kanál č. 9 91,5 Hz Kanál č. 28 173,8 Hz
Kanál č. 10 94,8 Hz Kanál č. 29 179,9 Hz
Kanál č. 11 97,4 Hz Kanál č. 30  186,2 Hz
Kanál č. 12 100,0 Hz Kanál č. 31 192,8 Hz
Kanál č. 13 103,5 Hz Kanál č. 32 203,5 Hz
Kanál č. 14 107,2 Hz Kanál č. 33 210,7 Hz
Kanál č. 15 110,9 Hz Kanál č. 34 218,1 Hz
Kanál č. 16 114,8 Hz Kanál č. 35 225,7 Hz
Kanál č. 17 118,8 Hz Kanál č. 36 233,6 Hz
Kanál č. 18 123,0 Hz Kanál č. 37 241,8 Hz
Kanál č. 19 127,3 Hz Kanál č. 38 250,3 Hz

Čo je to  LPD (433 MHz)
V Európe pre hlasovú komunikáciu existuje pásmo LPD, na ktorom je 69 kanálov s odstupom 25 kHz a povolený výkon len 10 mW.
U nás je úsek tohto pásma vyhradený pre povolovacie zariadenia malého výkonu, nikdy pre komunikáciu.
Pásmo LPD je frekvenčne zhodné a používa kan. rozostup 25kHz ako u nás úsek rádioamatérskeho pásma 70 cm

LPD ( Low Power Device )
LPD pásmo, Generálne povolenie SR  ( VPR – 5/2001 ) Zrušené 1.1.2011 a nahradené VPR – 04/2010!
na prevádzku vysielacích rádiových zariadení malého výkonu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené k prenosu dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie (ďalej označované LPD).
Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať LPD zariadenia, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením, bez individuálneho povolenia za podmienok:  od433,050 do 434,790 MHz a Maximálny vyžiarený výkon / intenzita poľa 10 mW ERP

LPD frekvenčné pásmo 433.075 MHz – 434.775 Mhz krok 25 kHz ( spolu 69 kanálov )
V tomto segmente sú aj vstupné frekvencie pre rádioamatérske prevádzače a to
od 433.000 po 433,375 MHz  tieto prevádzače používajú odskok 1,6 Mhz a teda

v tom segmente sú aj výstupné frekvencie 434.600 až 434.975 Mhz
takže treba dávať pozor aby ste v blízkosti takého prevádzača nerušily ( PMR 67cm, 70 cm myslím zaokrúhlene), rádioamatéri teda môžu získať jednoduché, ale dostatočne výkonné vysielacie zariadenie i modifikáciu stanice LPD.
Zaujímavosťou je, že treba PMR stanice po vnútornej modifikácií pracovať jak v pásme PMR, tak v pásme LPD a niektorým typom možno zväčšiť vf výkon-d´aľší tip pre rádioamatérov.